Uppställningsregler

Uppställning av båt/trailer

  • Ägaren måste vara medlem i Mjörns Motorbåtssällskap.
  • För vinterförvarad båt ingår även uppställning av trailer på sommaren.
  • För ej sjösatt båt betalas sommaravgift.
  • För sommaruppställning av båt/trailer betalas sommaravgift.
  • Alla båtar och trailers som ställs upp på hamnområdet skall vara märkta med uppställningsmärke.
  • MMS äger rätten att flytta och placera båtar och trailer efter klubbens behov.
  • All täckställning ska läggas på trailer under sommaren.
  • Alla avgifter se separat lista.