Skip to main content

Nycklar

Låssystemet

Vårt låssystem är ett digital låssystem och som inte kräver någon elanslutning eller batterier.
Genom att nyckeln förs in i låscylindern alstras den energi som systemet behöver för att låsa upp.

Alla nycklar är identiska till utseendet, men blir programmerade med en unik kod.
Så om nyckeln tappas bort eller om en medlem lämnar klubben så spärrar vi den nyckeln och den blir obrukbar.

Beställa nyckel

Nyckel finns att köpa på kansliet för medlemmar.