Skip to main content

Stolparna på plats

Under våren 2023 bytte vi alla akterstolparna vid föreningens bryggplatser i Säveån.
Detta projekt kunde genomföras p.g.a att MMS beviljades investeringsbidrag av Alingsås Kommun samtidigt
som vi fick beviljat ett generöst bidrag från Sparbankstiftelsen i Alingsås.
Stort tack till alla inblandade i detta projekt!
 
Utöver denna finansiering bidrog MMS själv med fonderade medel avsatta för bytet.

Se filmen här