Medlemsavgift 2023

Datum och Tid: 2023-01-01 12:00
Plats: Varvet

Inbetalning till medlemsavgiften skickas ut den 1 jan 2023, bryggavgiften skickas den 1 mars 2023