JULFIKA

Datum och Tid: 2022-12-26 15:11
Plats: klubbhuset, varvet

Ordförande bjuder in till annandagsfika den 26 dec kl 11:00 i klubbhuset.

Varmt välkomna!