Skip to main content

Vaktregler

För att minska risken för åverkan på och inbrott i båtarna är alla bryggplatsinnehavare skyldiga att gå vakt en natt varje säsong. Varje vaktlag består av tre till fyra personer och vakten pågår mellan vecka 18 och vecka 41. Listor för vakttjänstgöring finns på varvet.

Att utebli från vakt innebär att bryggplatsen blir förverkad.

Vaktinstruktion

 • Ring upp och påminn nästa kvällsvaktstyrka. Om inte någon har nyckel måste någon av dem komma och hämta nyckel.
 • Dela upp vakten så att två är ute och vaktar båtar och en är kvar på varvet.
 • Området ska av patrulleras minst 6 gånger per natt vid olika tider. Sista vakten ska ske 05:30.
  Vakttiden är från 21:00 till 06:00.
 • Ficklampor ska sättas på laddning vid behov.
 • Efter avslutad vakt ska vaktlistan signeras. Om vakt uteblir ange orsak om möjligt, om ingen skälig orsak finns medför de att båtplatsen sägs upp.
 • För den allmäna trivseln , håll rent och städa lokalen.
 • Alkoholförtäring är förbjudet under vakttiden.
 • När ni lämnar varvet på morgonen se till att alla dörrar är låsta och att lånad nyckel släpps in genom brevinkastet.
 • Om ni uppmärksammar t ex en bil som cirkulerar eller något som kan uppfattas som märkligt, skriv gärna in registreringsnummer i vaktpärmen.
 • Vi har inga polisiära befogenheter. Om ni ser något misstänkt kontakta polisen på 11414 vid pågående brott ring 112.
 • Vid patrullering ska reflexväst bäras