Båtvakt 2021

I år har styrelsen för MMS beslutat att vakthållningen nattetid på varvet gällande byggnader och bryggor kommer att skötas av Alingsås Vaktbolag.

MMS testar detta i år för att utvärderas till kommande år. Ingen extra kostnad kommer att debiteras bryggplatsinnehavare under detta året.

 

I år och även förra året fortgår en pandemi, Covid 19. En del hörde av sig och ville ej ställa upp och gå vakt pga pandemin. Vi vet även att många bryggplatsinnehavare p.g.a ålder (70) är befriade att gå sin vakt. Många andra har arbete att sköta nästkommande dag och ”säljer” bort sitt vaktpass.

 

Detta att anlita vaktbolag för vakthållning i hamnarna är i dag inte ovanligt bland båtklubbar eftersom många inte har tid eller lust att gå vakt på natten.

Vi  vill därför testa detta under 2021 och så får vi sedan udvärdera resultatet inför 2022 och se hur vi gör då.